Bolsjevismen lever i vanliga svenska företag såväl som i offentlig sektor.

October 28, 2018

Bolsjevismen finns överallt i vårt samhälle. Privata företag såväl som offentligt äga organisationer kan visa upp den kalla handen och vägra svara på frågor. Anna-Lena Lauréns artikel i Dagens Nyheter inspirerade oss att prata vidare.