Tala Allvar

Det här borde vänstern tala om

September 3, 2018

Det finns klassiska vänsterfrågor som jobb, arbetsmarknad och solidaritet. Men de har liten plats i den politiska debatten. Varför? Och varför syns så få försök från de partier som finns på vänsterkanten att lyfta fram klassiska vänsterämnen?