Tala Allvar

Investera mera

July 30, 2018

En mycket stor andel av världens penningtransaktioner används för att placera pengar. En liten del av världens penningtransaktioner går till reala investeringar. Det går att tolka som att mycket pengar används till placeringar för att ge ägarna högre avkastning. Samtidigt som förhållandevis lite pengar används till sånt som ger jobb och ett mer utvecklat samhälle. Det borde vara tvärtom.