Tala Allvar

Stärk public service!

May 15, 2018

Behovet av public service inom radio och TV är större än någonsin. Den fria pressens kraft minskar då annonsinkomsterna hamnar i fickorna hos stora amerikanska företag. Fake news ökar behovet av sanna nyheter. Men statsmakterna inför reformer som hotar den fria ställningen för public service.