Tala Allvar

Sverige efter riksdagsvalet

September 16, 2018

Sverige måste fortsätta vara ett bra land även utanför storstäderna. Statliga insatser behövs och vi måste lära av Norge. Och samtidigt måste nystartade företag främjas, snarare än att hamna i ett svåröverskådligt regelverk.