Tala Allvar

Visar opinionssiffrorna på klyftor i samhället?

June 20, 2018

Beror sjunkande siffror för Socialdemokrater och andra äldre partier på ökande klyftor mellan storstad och landsbygd? Eller är det ökande avstånd mellan en ekonomisk elit och "folk" som är anledningen? Skulle ett värnande om de mindre orterna hindrat populism och besvikelse att sprida sig?