Tala Allvar
48 En ny förnuftstid är på väg?

48 En ny förnuftstid är på väg?

May 29, 2019

Det finns små tecken som tyder på att förnuft är på väg att återta sin plats som ledning för tankar och handlingar. Skönt om utbildning, kunskap, fakta och logiska resonemang får ta större plats.    

47 Varför väcker Greta Thunberg motståndskänslor?

47 Varför väcker Greta Thunberg motståndskänslor?

May 10, 2019

Greta Thunberg är 16 år och framför enkla budskap; ta ansvar, värna miljön, stoppa klimatändringen. Varför väcker det så starka motreaktioner?  

Räcker det med att följa lagen?

Räcker det med att följa lagen?

April 29, 2019

Det behövs moral också. Det räcker inte med att följa lagen. Ett påpekande från en lyssnare gjorde att vi börja fundera över lag och moral. 

Storbritanniens parlament kan inte sköta sin Brexit

Storbritanniens parlament kan inte sköta sin Brexit

April 7, 2019

Parlamentet i London blir allt mer egendomligt. Det vi trodde var en av den europeiska demokratins grundpelare visar sig vara en sorts absurd teater.  

Dramaten och Swedbank och faran med att bara media skipar rättvisa.

Dramaten och Swedbank och faran med att bara media skipar rättvisa.

March 31, 2019

Händelserna på Dramaten i Stockholm och inom Swedbank borde ha stoppats långt innan media börjar beskriva dem. Det är som att ledning, styrelser och övervakande organ har lämnat över till media att ansvara för lag och ordning. 

Kortare mandatperioder, blir det bättre?

Kortare mandatperioder, blir det bättre?

March 4, 2019

Väljarna kommer närmare politikerna om de får rösta oftare. Eller är det tvärtom, att väljarna inte vill sätta sig in i politiska frågor oftare än idag? Skulle andelen som röster till och med sjunka? 

Har djuren någon själ?

Har djuren någon själ?

February 20, 2019

Svensk djuhållning är bland den bästa i världen. Men det finns skarpa kritiker. Borde djuren behandlas som människor, har djuren känslor och själ?   

Länge leve public service!

Länge leve public service!

February 1, 2019

Public Service med radio och TV borde ha egen finansiering. Och därmed vara mer fristående och oberoende. Istället har de blivit en del av skatten vi alla betalar. Inte bra. 

Den gamla överklassen var bättre än den nya.

Den gamla överklassen var bättre än den nya.

January 24, 2019

Gammal överklass: ansvarskännande, pliktuppfylld, samhällsbärande. Ny överklass: penningstinn, individuellt inriktad, bor och verkar var som helst i världen. En grov jämförelse.  

Vart är Kina på väg?

Vart är Kina på väg?

December 19, 2018

Kina har visat många olika ansikten under historiens förlopp. Vart är Kina på väg idag?