Tala Allvar

Teknik och kapital kan göra vår jord hållbar.

April 22, 2018

Kapitalism, teknik  och industri kan ifrågasättas. Dels bringar de inte full sysselsättning längre. Dels bedrivs rovdrift på människor och natur. Men det finns stora uppgifter för kapitalet och tekniken; att göra vårt samhälle hållbart och backa växthuseffekt och miljöförstöring.